azacıq

azacıq
sif. və zərf Çox az, çox az miqdarda, cüzi. Mənə azacıq su verin. Azacıq vaxt qalmışdır. Azacıq yemək. – Azacıq aşım, ağrımaz başım. (Məsəl). Azacıq məvacibə qənaət edən muzdur öz boğazından qəpikqəpik kəsib, on ilin ərzində altı yüz manat pul cəm etmişdi. S. M. Q.. Həcər qulaq verdi, bu an buludlar azacıq hərəkətə gəldi. S. R..
◊ Azacıq aşın duzu deyil – bax aş 1.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ani — ə. azacıq bir zamanda, çox tez, göz yumub açınca …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bir — say. 1. 1 rəqəmi ilə işarə olunan sayın adı, miqdar saylarının ilk vahidi. Üçdən bir çıxmaq. Beşin üstünə bir gəlmək. // Miqdarca tək. Bir cilddən ibarət kitab. 2. Zərf mənasında. Bir yerdə, birgə, birlikdə. Çörəyi bir yedik. 3. Sif. mənasında.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağnağaz — (Ağdam, Bərdə, Qazax, Şuşa, Tərtər) ehtiyac üçün üyüdülən azacıq taxıl ◊ Ağnağaz eləməx’ – azacıq taxıl üyütmək. – Uşaxlar ajdı, hələlix’ bir az ağnağaz eləmişəm, dəyirmannığı soηra qayrajıyıx (Ağdam); – Dəyirmanda azca ağnağaz elə, öydə uşaxlar… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • az — sif. 1. Sayca çox olmayan, cüzi (çox ziddi). Az pul. Az miqdar. Az bilik. İclasa az adam gəlmişdi. // Çox sürməyən, sürəksiz, çox davam etməyən, tez qurtaran. Az ömür. Az vaxt. Az z. yaşamaq. Az z. sürmək. – Az yeyənin azarı da az olar. (Ata.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • balaca — sif. 1. Həcmcə, boyca, ölçücə kiçik, xırda (böyük müqabili). Balaca barmaq. Balaca bina. Balaca otaq. Balaca qutu. Balaca adam. Balaca ağac. – Məcid indi torpaq payını almış və özünə balaca təsərrüfat düzəltmiş bir kəndli idi. B. T.. Məhəccər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çərtmək — f. 1. İti bıçağın və ya başqa iti alətin ucu ilə yaranın və s. nin üstünü azacıq kəsmək. Həkim yaranı çərtib, irini çıxardı. – Məhərrəmlikdə kərbəlayı altıaylıq uşaqların başını çərtirdi. . Ç.. // Keçmişdə: qan almaq və b. məqsədlə bədənin bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • acluğ — (Xaçmaz) hələ yeni məhsul çıxmamış üyüdülən azacıq taxıl. – Aparub değirmanda bir az acluğ çekduğ …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ajdıx — (Ağdam, Çənbərək, Xanlar, Karvansaray) yeni məhsuldan təcili üyüdülmüş azacıq taxıl. – Biyil ajdığı Hazırbecannan gətdix’; – Gederdix’, taxıl biçerdix’ irəli Qazaxda, ajdıx gətirerdiy uşağa (Karvansaray) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • azırqa-azırqa — (Ağcabədi) az az, azacıq. – Bu kətdə hər meyvədən azırqaazırqa var …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • azpuçux — (Xanlar) azacıq. – Oradakılar da hamsı köçüf, azpuçux qalan da gələr, orda qalmaz. Bb …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”